Sporo profesji w Polsce jest regulowana przez państwo, wprowadzone są dla nich niezbędne do przejścia certyfikaty oraz egzaminy. Dostanie się do tego elitarnego grona gwarantuje wysokie zarobki, sporą ilość zleceń i co też jest ważne znaczną poprawę społecznej pozycji. Lecz aby zdać upragnione egzaminy i otrzymać oficjalne pozwolenie na praktykowanie danego zawodu trzeba niekiedy włożyć ogrom wysiłku, bez gwarancji że to wszystko na nic się nie przyda. Przykładem takiego zawodu jest tłumacz przysięgły śląsk. Zwykłych tłumaczy, którzy gorzej lub lepiej dadzą sobie radę z umową handlową czy listem, jest całe mnóstwo.

konferencja

Autor: Jeremy Keith
Źródło: http://www.flickr.com
Wielu absolwentów studiów językowych zaczyna próbować swoich sił jako tłumacze, i jeżeli uda im się zdobyć trochę doświadczenia i zaufanie klientów, co mogą bez problemów zdobyć swoją pozycję na rynku.

Masz zamiar przeglądnąć nowy tekst na ów obszerny temat? Więc wejdź w link tutaj i przenieś się do nowej witryny, jaką dla Ciebie opracowaliśmy.

Lecz do zamówień z urzędów oraz instytucji, takich jak policja, prokuratura (na tej stronie) albo sąd normalny tłumacz, nawet najbardziej doświadczony, nie ma dostępu bez odpowiednich uprawnień. A żeby uprawnienia tego typu uzyskać i zostać przysięgłym tłumaczem (tłumacz przysięgły), to należy spełnić odpowiednie warunki formalne, a co najważniejsze wykazać się dużą wiedzą językową podczas egzaminu.

Przede wszystkim osoba zamierzająca stać się tłumaczem przysięgłym musi posiadać obywatelstwo Polski lub jednego z krajów, z jakich może takim tłumaczem zostać. Musi także mieć nieograniczoną, pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także nie być karana za przestępstwa. Następnym formalnym etapem do wypełnienia będzie konieczność ukończenia wyższych studiów i otrzymanie tytułu magistra, i dopiero po tym wszystkim będzie ona mogła zająć się egzaminem. Zawód tłumacza przysięgłego zaliczany jest do elitarnych zawodów, i zdanie egzaminu na niego nie należy do łatwych i prostych rzeczy, nawet dla doświadczonego tłumacza. Sam egzamin składa się z dwóch części, ustnej oraz pisemnej, i na obu z nich kandydat wykazać się musi perfekcyjną wiedzą językową. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie i test zostanie zaliczony, to dopiero wówczas zdający może używać tytułu przysięgłego tłumacza i dostać okrągłą, urzędową pieczęć (sprawdź jakie usługi oferują tłumacze).