Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie geodezja dzieli się na 2 podstawowe działy. Mianowicie wyróżniamy geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tutaj pomiary wykonuje się na płaszczyznach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 km.

Jeżeli zainteresował Cię opisywany artykuł, kliknij też na taki serwis, ponieważ jest w tym miejscu inny tego typu świeży tekst (https://www.mechanika-service.com/czesci-zamienne-do-wozkow-widlowych) – on także jest godny uwagi.

Geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które mają miejsce na obszarach dużych, o całkowitej powierzchni ponad 750 km2. Czasami można spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, aczkolwiek nie wszyscy eksperci uznają je za ważne – można zobaczyć tutaj.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie granic stronom postępowania,


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, dedykowany dla działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – zobacz na .