Ewidencja odpadów jest powinnością każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Inaczej mówiąc chodzi o podmiot, który faktycznie nimi zarządza. Polega na dokumentowaniu nie tylko ilości, ale również metod dysponowania odpadami, m.in. ich wykorzystaniem oraz unieszkodliwianiem. Zatem składa się kartę ewidencji odpadów i kartę przekazania odpadów.

Kontenery na odpady

Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym istotne są także roczne zestawienia, o których niewątpliwie nie można zapominać. Są one tak samo obowiązkowe co pozostałe dokumenty. Zaprezentowany obowiązek zapisany jest w należytej ustawie, którą można w prosty sposób znaleźć wpisując pożądaną frazę w wyszukiwarce internetowej. Co poza tym trzeba wiedzieć na ten temat? Możesz przeczytać to tutaj .

Karta ewidencji odpadów to po prostu historia odpadów wytworzonych przez podmiot, który prowadzi daną działalność. Dzięki niej można dowiedzieć się, o czym już na wstępie wspomniano, jak dużo odpadów powstało i co zostało z nimi zrobione. Odpady mogą być jeszcze raz wykorzystane, składowane bądź przekazane dalej. Co istotne, do każdego rodzaju odpadu należy mieć osobną kartę, a ich wzór mieści się na witrynie internetowej Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd pobrać i sumiennie się z nimi zapoznać.

Jeśli podoba Ci się wpis, który w tym momencie widzisz, to na pewno zafascynuje Cię też ten tekst. On również przedstawia pokrewny temat.

Gotowe karty składa się do stosownego urzędu. W kilku przypadkach można starać się o zwolnienie z obowiązku gospodarowania odpadami. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również nadmienić, iż wyznaczone podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, która opiera się na tym, że składa się tylko kartę przekazania odpadów. Karty opracowuje się dla każdego posiadacza, który niniejsze odpady (czytaj w serwisie) przejmuje. Jednakże nie każdy jest dopuszczony do prowadzenia takiej ewidencji. Jednym z wymagań jest nie przekraczanie danej liczby kilogramów wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Pozostałe szczegóły najlepiej jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych pomyłek. Na podmioty, które nie prowadzą ewidencji i nie respektują ustalonych zarządzeń, może być nałożona kara finansowa. Tyczy się to to również każdego, kto wykonuje ewidencję niezgodną ze stanem faktycznym. Wysokość grzywny może być uzależniona od różnych elementów w zakresie popełnionego przewinienia. Zawsze jednak w pewnym stopniu naruszy budżet firmy. Warto także zaglądnąć tutaj