W jaki sposób kształtują się zachowania kulturowe? Jak ewoluuje dzisiejsze społeczeństwo i w którą stronę prowadzą procesy przekazywania podstawowych jednostek informacji? Wszystkie te nurtujące zagadnienia zbiegają się właściwie w jednym miejscu, a poprzedza je inne pytanie – co to jest mem?

Ewolucja kulturowa,

laptop

Źródło: flickr.com

w którą włączona jest także ewolucja wiedzy, może być formowana na podstawie tych samych, podstawowych zasad wariancji oraz selekcji, jak w procesie ewolucji biologicznej. Obserwacja ta dotyczy nie tylko zmian, jakie odbywają się w obrębie genu – czyli fundamentalnej jednostce zaangażowanej w proces przekazywania treści genetycznej, ale także wpływa na nowy rodzaj jednostki informacji kulturowej, ukrywający się pod pojęciem memu. A zatem, co to jest mem? Zgodnie z teorią memetycznego rozproszenia, mem jest nośnikiem informacji kultury, skłonnym do niezwykle efektywnego rozchodzenia się wraz z myślą, od umysłu do umysłu następnych nosicieli. Pociąga to za sobą niewyobrażalne skutki. Skuteczną miarą analizy właściwości tego indywiduum są darmowe systemy operacyjne. Musisz sprawdzić: alterWEB. Zachowania kulturowe wykazują pewne wspólne właściwości. Jednostka indywidualna, której zaszczepiony został mem, przerzuca go dalej. Tego rodzaju transfer może być interpretowany jako typowy proces replikacji, ustawicznie obserwowany w biologii. Oznacza to, że zaaplikowana informacja staje się nadajnikiem, a sam proces transferu jest kontynuowany. Płynący z tego wniosek jest dość osobliwy. Otóż tak zwana ewolucja memetyczna zdaje się być wielokrotnie szybsza tudzież skuteczniejsza niż znana nam wszystkim ewolucja genetyczna.

praca na laptopie

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Nie byłoby zatem zbytnim zaskoczeniem, że w przeciągu ostatniego pół wieku nie zaobserwowaliśmy nadzwyczajnych przeobrażeń na poziomie genetycznym, natomiast pod względem kulturowym, to znaczy biorąc pod uwagę cały zestaw memów, urzeczywistnił się wielki, radykalny rozwój. O fenomenie memów w naszej kulturze słyszy się coraz więcej. Liczne autorytety świata nauki angażują się w ten temat. Jeśli jednak w dalszym ciągu próbujemy rozwikłać, co to jest mem (sprawdź: alterWEB), powinniśmy sobie uzmysłowić po prostu proces samoreprodukcji. Różnica polega jedynie na tym, że zamiast genu, powielaniu ulegają zachowania kulturowe (warto sprawdzić: alterWEB). Przechodzą one, jako mem, od pojedynczej osoby do całej grupy ludzi. Co warte podkreślenia, w tej kwestii powinniśmy mieć się na baczności, gdyż nawet darmowe systemy operacyjne są w stanie wykazać, że zjawisko to może zachodzić w pełni autonomicznie i mieć nieokiełznany charakter.