Odpadami nazywa się wszelkie elementy, których przeznaczeniem jest utylizacja lub ponowne wykorzystanie. Mogą to być przykładowo różnego rodzaju przedmioty, które nie nadają się już do wykorzystywania na co dzień. Wielki odsetek odpadów to różnego typu opakowania, których produkcja obecnie jest bardzo duża. Ogólnie odpady domowe mają różnorodny charakter zależnie od rodzaju gospodarstwa. Odmienne bowiem są odpady na wsiach, a inne w większych ośrodkach miejskich. O ich rodzaju i składzie decydują też tak elementarne kwestie jak rodzaj ogrzewania. W mieszkaniach z piecami kaflowymi lub ogrzewaniem z wykorzystaniem centralnego kotła oprócz standardowych śmieci wytwarza się także pewną ilość popiołu. W okresie zimowym popiół ten często stosowany jest do posypywania ośnieżonych chodników i podjazdów, jednak w pozostałych porach roku jest wyrzucany.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
Charakterystycznym typem są odpady (pozostałe wiadomości) ciekłe, pochodzące z instalacji sanitarnej każdego mieszkania. Będą to więc ścieki pochodzące z ubikacji, kuchni i pozostałych miejsc. Z uwagi na ich ciekłą postać potrzebują innych metod składowania i usuwania. W większości przypadków odprowadzane są one do ogólnej kanalizacji, która występuje w większości dużych miejscowości. Najczęstszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tak zwanego zbiornika na szambo w pobliżu domu, który łączy się bezpośrednio z kanalizacją. Stamtąd ścieki odprowadzane są do oczyszczalni, w której wielokrotnie się je filtruje z użyciem specjalistycznych urządzeń. Więcej: .

pojemniki na odpady

Autor: Maya-Anaïs Yataghène
Źródło: http://www.flickr.com

Od kilku lat coraz więcej słyszy się o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów domowych i nie tylko. Dzięki tego rodzajupomysłowi niektóre odmiany odpadów mogą zostać poddane przetworzeniu i zostać powtórnie wykorzystane. Także w większości miast Polski w ostatnim czasie wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki śmieci. Mieszkańcy poszczególnych domów i mieszkań dostają charakterystyczne różnokolorowe worki lub kontenery na rozmaite elemżyrandole (źródło artykułu)y. Odbiór odpadów przez jednostkę za to odpowiadającą ma miejsce w określonych wcześniej porach, które podane są w grafiku udostępnionym mieszkańcom danego miasta Dla Wroclawia jest to np. firma .