„Skarby przyrody to takie unikaty jak na przykład obrazy Rafaela. Zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć? Nie ma możliwości.”
Oto myśl, która nawiązuje do tematu ludzkiej ingerencji mającej wpływ na środowisko.
Ponieważ fakt, iż człowiek oddziałuje na środowisko naturalne jest niezaprzeczalny.

Możemy jedynie prowadzić dyskusje na temat wielkości tego wpływu. Czy człowiek naprawdę w tak dużym stopniu pogwałca prawa natury, czy też czy nasza egzystencja nie stanowi zagrożenia dla świata, w którym funkcjonujemy?Bez względu na to, jak jak wielka jest nasza ingerencja w środowisko ((poznaj informacje)), z całą pewnością a także wielką roztropnością i rozwagą należy podchodzić do naszych działań, aby potencjalnie zniwelować zły wpływ na naturę.W ten sposób zaczęto montować np. nowoczesne filtry oczyszczające spaliny lub ekrany akustyczne tłumiące natężenie dźwięku. W celu by nasze poczynania okazały się jeszcze bardziej skuteczne czuwa nad nimi prawo, czyli komisja określająca oddziaływania na środowisko ( http://ehsbiznespartner.pl/ ) oceny.

zasadzona jodła koreańska

Autor: F. D. Richards
Źródło: http://www.flickr.com

Cały proceder rozpoczął się w 1969 roku, gdy sekretarz ONZ zamieścił raport, przedstawiający, iż nasze działania mogą mieć potencjalnie zły wpływ na środowisko naturalne. tego samego roku w Stanach Zjednoczonych przedstawiono zbiór zasad , jakimi miała się kierować polityka środowiskowa USA. Z biegiem lat kolejne kraje zaczęły podporządkowywać się tym zasadom.Tak więc od 1990 roku w Polsce na powstające inwestycje wymagane są pozwolenia na budowę, ale także decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Muszą być bezpieczne tj. nie przekraczać norm emisyjnych, nie być zagrożeniem dla człowieka a także występujących w okolicy roślin i zwierząt.
Jeżeli zachodzi okoliczność w której kwestie te ,nie są do końca jasne i niebudzące wątpliwości, wówczas przeprowadza się procedurę którą jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem wykonawczym, który prowadzi postępowanie jest zazwyczaj wójt, burmistrz lub prezydent, który swe rozporządzenia ustanawia wspólnie z regionalną dyrekcją ochrony środowiska oraz inspektorem sanitarnym.
Procedura ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jest więc parasolem ochronnym, który dba o środowisko, a także wszystkich ludzi przed negatywnym wpływem działalności człowieka.
Daje nam świadomość, że przyczyniamy się do czegoś dobrego nie tylko dla siebie jako jednostki, ale dla przyszłych pokoleń. To nasza powinność wobec przyszłości.