Kierownik budowy jest to osoba, jaka przejmuje dużą część zadań powiązanych z konstrukcją domu – przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych i prowadzi niezbędną dokumentację.
Przystępując do stawiania własnego domku, ponosimy za większość działań odpowiedzialność finansową i prawną.

To my powinniśmy załatwić wszelkie kwestie formalne oraz pozyskać pieniążki na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, podpisujemy umowy z dostawcami mediów, na bieżąco analizujemy koszta, obserwujemy postęp robót, dbamy o dopływ surowców, kontaktujemy się z bankiem , a na końcu dopełniamy odbioru oraz kalkulujemy całą inwestycję. W części z tychże zadań mogą nam jednak pomóc zaangażowani eksperci, między innymi kierownik budowy – kliknij dalej. Mogą czy wręcz muszą.
kierownik budowy

Autor: PhotoPhoto33
Źródło: http://www.flickr.com

Kierownik budowy właśnie pomóc musi, dlatego że zgodnie z prawem wszelka budowa nastręcza jego obecności. To człek, jaki za określonym uposażeniem od inwestora robi się odpowiedzialny za tok prac budowlanych, też za możliwe nieprawidłowości. Powinien posiadać upoważnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik budowy (opieczętowany wcześniej w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku budowy prócz kierownika budowy mogą wpisywać się także posiadacz a więc inwestor, architekt, kontroler nadzoru, geodeta). Kierownik budowy oficjalna witrynaolszewscy.org.pl oficjalna witryna) musi również troszczyć się o wykonywanie prac zgodnie z regulacjami, sztuką budowlaną oraz bezpieczeństwem. To tyle teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym razie bowiem nie daje gwarancji, iż nasza budowa znalazła się pod doskonałą opieką. Bywają osobnicy, jacy na przykład pilnują równolegle kilku inwestycji a ich obecność na naszej może być raczej iluzoryczna, czyli przede wszystkim niesystematyczna.

Oczywiście, kierownika budowy możesz zmienić w trakcie inwestycji, jednakże to rodzi niepotrzebne problemy. Ażeby zatem się ustrzec takich sytuacji, warto przeprowadzić zawczasu stosowne poszukiwania.