Niektóre osoby mają problem z rozumieniem, kim jest prawnik i adwokat. Zdaje się, że jeden, jak i drugi trudni się tym samym, lecz nie jest to właściwy trop. Co prawda, oba zawody stają się do siebie coraz bardziej podobne, jednak jest jeszcze dość dużo różnic i to na bardzo ważnych obszarach. Z tego powodu musimy potwierdzić, iż są to odmienne profesje. Czym więc się trudni adwokat a czym radca prawny?

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, zwłaszcza zaliczamy do tego typu grupy pomoc prawną. Dodatkowo, tworzy opinie prawne, tworzy projekty aktów prawnych, sporządza oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Jest odpowiedzialny za przygotowanie pozwów w sprawach cywilnych, mogą one odnosić się do nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, przykładowo o stwierdzenie nabycia spadku, a również odpowiada za kwestie rodzinne, czyli trudni się kwestiami alimentów czy rozwodów. Co jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również:

Adwokat, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa jeAdwokat (kancelaria-adwokat.biz/)anie występować przed sądami i urzędami, może negocjować także w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy prawnej pomocy, jaka może być udzielana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, natomiast w wykonywaniu swoich powinności zawodowych jest on podległy głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania profesji radcy prawnego, czyli prawnika określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. najbardziej kluczowym założeniem tego przepisu jest informacja, iż radca prawny jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy prawnej. Jednakowoż prawnik nie ma prawa występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:

prawo
Ponadto, pomoc prawna (zobacz: pomoc prawna szczecin) często jest definiowana jako dawanie porad, tworzenie opinii i projektów aktów prawnych, oraz oczywiście, występowanie przed sądami i urzędami. Jeśli chodzi o najważniejszą różnicę, jaka ma bardzo ogromne znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią zasada, iż jedynie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych. Zaś prawnik nie jest w stanie występować jako reprezentant swojego klienta w tego typu sprawach. Jak wyszukać prawnika lub adwokata? Najkorzystniej w internecie, wpisując przykładowo frazę prawnik w Szczecinie. Dzięki temu zwiększa się nasza szansa na odnalezienie najbardziej profesjonalnego specjalisty. Wiadomo, w każdym dużym mieście są tego typu specjaliści, a ogłaszają się właśnie najczęściej w internecie.